+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   239 1 12

1  (예정) WC2024 P&P 3차 (6.26.)     관리자 2020-06-25 113 7
2  (결과) MSO 확대임원회 실시     관리자 2020-06-25 114 8
3  (결과) Zoom Prayer Conference (MMI 주관)     관리자 2020-06-25 118 8
4  (결과) 2020년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2020-03-12 420 19
5  (예정) 2020년 아제르바이잔 방문 사역     관리자 2020-02-12 388 16
6  (예정) 2020년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2020-02-12 368 15
7  (결과) 2020 MSO 임원수련회 (1.17.)     관리자 2020-02-12 383 16
8  (결과) 2020년 MSO 시무예배     관리자 2020-01-07 433 20
9  (결과) 캄보디아 MCF 후반기 제자훈련     관리자 2020-01-07 338 16
10  (예정) 2020 MSO 임원수련회     관리자 2019-12-27 346 15
11  (예정) 캄보디아 MCF 후반기 제자훈련     관리자 2019-12-05 381 16
12  (예정) 2020년 MSO 시무예배     관리자 2019-11-14 488 24
13  (결과) 세계 군선교 감사예배 및 사역보고회...     관리자 2019-11-14 433 23
14  (예정) 세계 군선교 감사예배 및 사역보고회...     관리자 2019-10-23 483 22
15  (결과) 2019 QC(5년주기 협의회) 참석     관리자 2019-10-17 446 21
16  (결과) AMCF 세계기도의날 기도회     관리자 2019-10-17 449 25
17  (예정) 2019 QC(5년주기 협의회)     관리자 2019-09-19 527 20
18  (예정) AMCF 세계기도의날 기도회     관리자 2019-09-19 546 25
19  (결과) 2019 동아시아지역대회(일본)     관리자 2019-09-19 472 18
20  (결과) 2019년 캄보디아 영어캠프 (국군중앙교회)...     관리자 2019-09-19 560 14

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[12][다음 10 개]