+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
    (예정) 2018 MMI 주말수련회 참가

 관리자(http://www.mso.or.kr/)

 2018-02-26 오후 10:15:00  1026

 

 


MMI 주말수련회

○ 일 정: 2018.3.10(토)~11(주일)
○ 장 소: 영국 런던근교 숄즈베리(Salisbury)
○ MSO 참가자: 박백만 집사(MSO 남아시아 지역국 팀장) 부부
○ 출국/귀국: 3.1(목)~3.12(월)
○ 기도제목
    - MMI 주말수련회가 은혜롭게 진행되도록.
    - 참석하는 박백만 집사 부부의 여정(3.1 출국~3.12 귀국)을
      강건함으로 지켜주시도록.
---------------------------------------------------
 ※ 영국의 군선교 기관인 MMI(Military Ministries Interneational)는
 미국의 ACCTS(Association for Christian Conferences Teaching and Service)와
 한국의 MSO와 함께 군선교 3대 주 지원 기관임.
 ---------------------------------------------------

 

 
     

 


205 1 11

1  (예정) 2019 MSO 시무예배     관리자 2018-12-13 12 1
2  (예정) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2018-11-21 138 10
3  (예정) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2018-11-21 135 10
4  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 133 11
5  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 201 13
6  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 205 14
7  (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-10-25 160 12
8  (결과) 2018 범아프리카대회(9.18~24)     관리자 2018-10-25 171 13
9  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 317 21
10  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 297 20
11  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 317 22
12  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 303 20
13  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 321 19
14  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 274 17
15  (결과) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2018-07-27 428 30
16  (예정) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2018-07-20 441 26
17  (결과) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-07-17 425 29
18  (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 1634 50
19  (결과) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-03-20 918 59
20  (결과) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련 결과...     관리자 2018-03-20 872 121

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][다음 10 개]