+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   201 1 11

1  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 46 3
2  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 57 3
3  (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-10-25 35 3
4  (결과) 2018 범아프리카대회(9.18~24)     관리자 2018-10-25 40 3
5  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 176 12
6  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 162 13
7  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 188 16
8  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 173 13
9  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 175 13
10  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 149 11
11  (결과) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2018-07-27 298 24
12  (예정) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2018-07-20 321 21
13  (결과) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-07-17 298 23
14  (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 1495 45
15  (결과) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-03-20 783 54
16  (결과) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련 결과...     관리자 2018-03-20 735 116
17  (결과) 2018 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.26~...     관리자 2018-03-09 841 66
18  (예정) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-02-26 893 191
19  (예정) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2018-01-18 990 93
20  (결과) 2018 MSO 임원수련회 (1.12)     관리자 2018-01-18 837 71

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][다음 10 개]