+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   211 1 11

1  (결과) 2019 MSO 임원수련회 (1.18.)     관리자 2019-01-23 306 14
2  (예정) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2019-01-23 274 14
3  (예정) 2019 MSO 임원수련회     관리자 2019-01-11 315 17
4  (결과) 2019 MSO 시무예배     관리자 2019-01-11 316 16
5  (결과) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2019-01-11 326 16
6  (결과) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2019-01-11 256 9
7  (예정) 2019 MSO 시무예배     관리자 2018-12-13 444 20
8  (예정) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2018-11-21 588 22
9  (예정) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2018-11-21 559 22
10  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 561 23
11  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 608 24
12  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 606 26
13  (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-10-25 534 21
14  (결과) 2018 범아프리카대회(9.18~24)     관리자 2018-10-25 558 24
15  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 737 31
16  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 695 29
17  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 709 33
18  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 723 30
19  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 719 30
20  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 685 27

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][다음 10 개]