+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   211 1 11

1  (예정) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2019-01-23 112 9
2  (결과) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2019-01-11 123 7
3  (결과) 2019 MSO 임원수련회 (1.18.)     관리자 2019-01-23 128 9
4  (예정) 2019 MSO 임원수련회     관리자 2019-01-11 140 9
5  (결과) 2019 MSO 시무예배     관리자 2019-01-11 145 10
6  (결과) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2019-01-11 151 9
7  (예정) 2019 MSO 시무예배     관리자 2018-12-13 288 16
8  (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-10-25 394 20
9  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 410 20
10  (예정) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2018-11-21 416 19
11  (결과) 2018 범아프리카대회(9.18~24)     관리자 2018-10-25 417 23
12  (예정) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2018-11-21 439 20
13  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 453 23
14  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 465 24
15  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 538 25
16  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 551 28
17  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 567 31
18  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 571 28
19  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 578 29
20  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 596 30

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][다음 10 개]