+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   235 10 12

181  (예정) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-11-28 1809 73
182  (결과) 2016 ACCTS Staff Meeting     관리자 2016-10-13 2318 71
183  (결과) 2016 AMCF 세계기도의 날 (10월29일)...     관리자 2016-11-01 2334 71
184  (예정) 2017 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2017-10-30 1900 71
185  (예정) 2019 QC 준비 P&P 참가 (스리랑카)     관리자 2017-05-10 2232 68
186  (예정) 2017년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2017-01-10 2352 67
187  (결과) 2017 MSO 임원수련회 (1.13)     관리자 2017-01-17 2164 67
188  (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 2398 65
189  (결과) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-07-17 1189 53
190  (결과) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2018-07-27 1162 48
191  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 1056 38
192  (예정) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2018-07-20 1216 38
193  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 1114 34
194  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 1031 33
195  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 1067 33
196  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 1040 32
197  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 1013 29
198  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 992 29
199  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 1063 29
200  (예정) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2018-11-21 1023 28

[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10   ..[12]