+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   223 11 12

201  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 802 26
202  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 833 26
203  (예정) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2018-11-21 730 25
204  (예정) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2018-11-21 790 26
205  (예정) 2019 MSO 시무예배     관리자 2018-12-13 620 22
206  (결과) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2019-01-11 438 12
207  (결과) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2019-01-11 519 19
208  (결과) 2019 MSO 시무예배     관리자 2019-01-11 517 20
209  (예정) 2019 MSO 임원수련회     관리자 2019-01-11 530 19
210  (예정) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2019-01-23 494 18
211  (결과) 2019 MSO 임원수련회 (1.18.)     관리자 2019-01-23 562 17
212  (결과) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2019-04-30 276 10
213  (예정) 2019년 전반기 스탄국가 순회방문 사역...     관리자 2019-04-30 248 8
214  (결과) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련 (캄보디아/V국)...     관리자 2019-05-30 258 10
215  (예정) 제15차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2019-06-27 181 6
216  (결과) 2019 MEO 프로그램 (6월17~24일)     관리자 2019-07-19 125 3
217  (결과) 제15차 중앙아시아 지역 MCF 대회 (Stan-Dart)...     관리자 2019-07-19 136 4
218  (예정) 2019 캄보디아 영어캠프 (국군중앙교회, 8.12~16)...     관리자 2019-07-19 109 4
219  (예정) 2019 동아시아 지역대회 (일본)     관리자 2019-08-19 80 3
220  (결과) 2019년 캄보디아 영어캠프 (국군중앙교회)...     관리자 2019-09-19 7 0

[이전 10 개][1]..   11 [12]