+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   205 2 11

21  (예정) 2017 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2017-10-30 1162 59
22  (예정) 2017년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2017-01-10 1625 60
23  (결과) 2017 MSO 임원수련회 (1.13)     관리자 2017-01-17 1541 60
24  (예정) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-11-28 1074 63
25  (결과) 2016 ACCTS Staff Meeting     관리자 2016-10-13 1656 63
26  (결과) 2017 MEO 프로그램 (6월19~26일)     관리자 2017-07-24 1398 64
27  (예정) MMI 주말수련회 참가     관리자 2017-02-02 1693 64
28  (결과) 2016 AMCF 세계기도의 날 (10월29일)...     관리자 2016-11-01 1609 64
29  (예정) 2017 MEO 프로그램 (6월19~26일)     관리자 2017-05-25 1512 66
30  (결과) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-12-22 1143 66
31  (예정) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-09 1302 66
32  (결과) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-28 1055 66
33  (결과) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-11-06 1189 67
34  (결과) 2017 AMCF 세계기도의 날 (10월28일)...     관리자 2017-11-06 1199 67
35  (예정) 2017 MSO 임원수련회 (1.13)     관리자 2017-01-10 1663 67
36  (결과) 2017년 인도차이나 고넬료 제자훈련(캄보디아)...     관리자 2017-02-02 1642 67
37  (예정) 2016 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2016-10-20 1554 68
38  (결과) 2016년 후반기 캄보디아 고넬료 제자훈련결과...     관리자 2016-11-25 1546 68
39  (결과) 2018 범아프리카 대회 준비 P&P 참석...     관리자 2017-07-13 1297 68
40  (결과) 2019 QC 준비 P&P 참가 (스리랑카)     관리자 2017-07-21 1323 68

[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11]