+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   197 2 10

21  (예정) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-09 1044 57
22  (결과) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-12-22 893 57
23  (결과) 2017 MEO 프로그램 (6월19~26일)     관리자 2017-07-24 1175 57
24  (결과) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-11-06 940 58
25  (결과) 2018 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.26~...     관리자 2018-03-09 743 58
26  (예정) 2017 MSO 임원수련회 (1.13)     관리자 2017-01-10 1436 58
27  (예정) 2017 MEO 프로그램 (6월19~26일)     관리자 2017-05-25 1282 58
28  (결과) 2019 QC 준비 P&P 참가 (스리랑카)     관리자 2017-07-21 1111 59
29  (예정) MMI 주말수련회 참가     관리자 2017-02-02 1432 59
30  (결과) 2017년 인도차이나 고넬료 제자훈련(캄보디아)...     관리자 2017-02-02 1410 60
31  (결과) 2016 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-01-10 1550 60
32  (예정) 2016 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2016-11-25 1320 61
33  (결과) 2016년 후반기 캄보디아 고넬료 제자훈련결과...     관리자 2016-11-25 1321 61
34  (예정) 2018 범아프리카 대회 준비 P&P 참석...     관리자 2017-02-02 1382 61
35  (결과) 2018 범아프리카 대회 준비 P&P 참석...     관리자 2017-07-13 1100 61
36  (예정) 2016 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2016-10-20 1335 61
37  (결과) 2016 AMCF 동아시아 지역대회(대만)     관리자 2016-10-27 1385 62
38  (결과) 2016 후반기 캄보디아 군선교 사역(집중사역)...     관리자 2016-09-19 1475 62
39  (결과) 2016 MSO 세계 군선교 감사예배 및 사역보고...     관리자 2016-11-15 1366 62
40  (예정) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-08-17 1232 63

[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]