+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   236 4 12

61  (예정) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-09 2221 78
62  (결과) 2017 AMCF 세계기도의 날 (10월28일)...     관리자 2017-11-06 1944 78
63  (결과) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-11-06 1893 80
64  (예정) 2017 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2017-10-30 1952 71
65  (예정) 2017 AMCF 세계기도의 날 (10월28일)...     관리자 2017-09-11 2165 85
66  (결과) 2017 몽골 동아시아 인터액션 및 몽골 MCF 창립 20...     관리자 2017-08-17 2313 89
67  (예정) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-08-17 2184 81
68  (예정) 2017 몽골 동아시아 인터액션 및 몽골 MCF 20주년 ...     관리자 2017-07-25 2301 88
69  (결과) 제13차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2017-07-24 2146 90
70  (결과) 2017 MEO 프로그램 (6월19~26일)     관리자 2017-07-24 2139 74
71  (결과) 2019 QC 준비 P&P 참가 (스리랑카)     관리자 2017-07-21 2099 75
72  (결과) 2018 범아프리카 대회 준비 P&P 참석...     관리자 2017-07-13 1994 75
73  (예정) 2017 MEO 프로그램 (6월19~26일)     관리자 2017-05-25 2242 73
74  (예정) 2019 QC 준비 P&P 참가 (스리랑카)     관리자 2017-05-10 2274 68
75  (결과) MMI 주말수련회 참가     관리자 2017-02-17 2354 88
76  (결과) 2017 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.6~1...     관리자 2017-02-17 2294 83
77  (예정) MMI 주말수련회 참가     관리자 2017-02-02 2567 74
78  (예정) 2018 범아프리카 대회 준비 P&P 참석...     관리자 2017-02-02 2396 77
79  (결과) 2017년 인도차이나 고넬료 제자훈련(캄보디아)...     관리자 2017-02-02 2386 79
80  (결과) 2017 MSO 임원수련회 (1.13)     관리자 2017-01-17 2201 67

[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]  ..[12]