+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   229 4 12

61  (결과) 2016 후반기 캄보디아 군선교 사역(집중사역)...     관리자 2016-09-19 2307 76
62  (예정) 2016 ACCTS Staff Meeting     관리자 2016-09-21 2168 77
63  (결과) 2016 MSO 세계 군선교 감사예배 및 사역보고...     관리자 2016-11-15 2147 77
64  (예정) 2018 범아프리카 대회 준비 P&P 참석...     관리자 2017-02-02 2263 77
65  (결과) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-12-22 1750 77
66  (결과) 2017 AMCF 세계기도의 날 (10월28일)...     관리자 2017-11-06 1831 78
67  (예정) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-09 2063 78
68  (결과) 2016 AMCF 동아시아 지역대회(대만)     관리자 2016-10-27 2201 78
69  (결과) 2017년 인도차이나 고넬료 제자훈련(캄보디아)...     관리자 2017-02-02 2275 78
70  (결과) 2016 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-01-10 2423 79
71  (결과) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-11-06 1802 80
72  (예정) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-08-17 2068 81
73  (예정) 제12차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2016-07-21 2364 81
74  (예정) 해병 마하나임 교회 설립 제3주년 감사예배계획...     관리자 2016-08-23 2367 81
75  (예정) 2016 AMCF 세계기도의 날 (10월29일)...     관리자 2016-10-20 2196 83
76  (예정) 2017 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.6~1...     관리자 2017-01-10 2321 83
77  (결과) 2017 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.6~1...     관리자 2017-02-17 2175 83
78  (결과) 2018 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.26~...     관리자 2018-03-09 1653 83
79  (예정) 2017 AMCF 세계기도의 날 (10월28일)...     관리자 2017-09-11 2027 84
80  (결과) 2018 MSO 임원수련회 (1.12)     관리자 2018-01-18 1567 85

[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]  ..[12]