+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   187 7 10

 (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 941 17
121  미얀마 MCF 제자훈련(2.10~15)     관리자 2013-02-15 2942 185
122  (결과) 2014 GI 제 4차 P&P 및 도우미훈련 참가...     관리자 2013-12-19 2896 185
123  2014 MSO 시무식 행사     관리자 2014-01-08 2582 185
124  (예정) 2014 MSO 임원수련회     관리자 2014-01-08 4082 185
125  MSO Newsletter 통권 32호 발간하다     관리자 2013-02-15 3709 187
126  라오스 MCF 제자훈련(2.4~8)     관리자 2013-02-15 2997 188
127  2013 MEO(한국 군선교현장 참관) 프로그램 실시...     관리자 2013-07-01 3028 189
128  부르키나파소 영어캠프 실시     관리자 2013-07-01 3028 189
129  캄보디아 해병31여단 리더십 제자훈련 및 어린이학교 실시...     관리자 2013-08-22 3174 189
130  2014 AMCF세계대회(남아공 케이프타운) 3차 Pray & Pl...     관리자 2013-02-15 3117 190
131  MMI 주말수련회 참석(3.2~3.3)     관리자 2013-02-15 2999 194
132  (결과) 2014 MSO 임원수련회     관리자 2014-01-22 2937 195
133  (결과) 2014년 인도차이나 고넬료모임(MCF 제자훈련) 결과...     관리자 2014-02-17 3306 212
134  AMCF 2014 세계대회 MSO 참가계획     관리자 2014-06-10 5478 267
135  AMCF 회장 이필섭 장로님 남미지역대회 참가...     관리자 2010-09-10 6485 274
136  중앙아시아 지역 MCF 집회     관리자 2010-04-09 7644 291
137  이재율 선교사 “캄보디아 첫 軍교회 비전…"...     관리자 2005-12-20 5536 303
138  쿠르드 교회 지도자 MSO방문     관리자 2006-04-19 6148 303
139  임원 수련회 계획     관리자 2006-01-05 5909 306
140  2010 동아프리카 지역대회     관리자 2010-05-06 8662 306

[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]