+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
    (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)

 관리자(http://www.mso.or.kr/)

 2018-10-25 오후 4:00:00  47

 

 

2018 ACCTS 스탭미팅

 ○ 일정: 2018.9.30.(주일)~10.5.(월)
 ○ 장소: White Sulphur Spring, Pennsylvania, USA. 
 ○ 주제: ACCTS Staff Meeting (2018 후반기)
 ○ 참가: 60명
 ○ 내용: 경건회, 경배찬양, 사역결과보고, 간증, IBS/CP, 예배, 기도,
             토의, 펠로우십, 산책
 ○ 3PSO(주지원기관) Meeting: 2019 QC, 2019 인터액션 논의
 ○ 참가 소감
    - ACCTS는 담당지역에 집중하는 글로벌 군선교
    - 중장기 전략적 관점 중시
    - 평신도와 목회자의 공동 사역
    - 타 기관, 조직과의 연합사역 (CCC, International Ministry, etc.)
    - 글로벌 시각에서 접근
    - Senior-Junior 합동사역: 80대 중반에도 지역담당 현역으로 사역
    - 후속 관리 철저

 

 
     

 


202 1 11

1  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 14 2
2  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 61 5
3  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 75 5
 (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-10-25 48 5
5  (결과) 2018 범아프리카대회(9.18~24)     관리자 2018-10-25 57 4
6  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 194 15
7  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 180 15
8  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 206 18
9  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 185 15
10  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 194 15
11  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 162 12
12  (결과) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2018-07-27 314 25
13  (예정) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2018-07-20 334 22
14  (결과) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-07-17 311 24
15  (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 1519 45
16  (결과) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-03-20 795 55
17  (결과) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련 결과...     관리자 2018-03-20 749 117
18  (결과) 2018 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.26~...     관리자 2018-03-09 861 66
19  (예정) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-02-26 909 191
20  (예정) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2018-01-18 1010 93

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][다음 10 개]