+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
    (결과) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프

 관리자(http://www.mso.or.kr/)

 2019-01-11 오후 3:20:00  496

 

 

2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프

○ 일 정: 2018.12.1.(토)~12.13.(목)
○ 장 소: 해병부대 (6번째)
○ 실시기관: 호주 아들레이드교회 선교팀 (8명)
○ 주요 사역내용
    - 경배와 찬양                                - 말씀선포 
    - 국제학교 A반 B반 C반                  - 주일학교(수학, 미술) 
    - 청소년 영어                                - 군인영어
    - 주일예배                                    - 청소년 성경공부 & 영어 
    - 체육대회                                    - 불고기파티  
    - 반별 발표회                                - 뮤지컬

 

 
     

 


225 1 12

1  (결과) 2019 QC(5년주기 협의회) 참석     관리자 2019-10-17 0 0
2  (결과) AMCF 세계기도의날 기도회     관리자 2019-10-17 1 0
3  (예정) 2019 QC(5년주기 협의회)     관리자 2019-09-19 82 6
4  (예정) AMCF 세계기도의날 기도회     관리자 2019-09-19 72 6
5  (결과) 2019 동아시아지역대회(일본)     관리자 2019-09-19 68 6
6  (결과) 2019년 캄보디아 영어캠프 (국군중앙교회)...     관리자 2019-09-19 82 6
7  (예정) 2019 동아시아 지역대회 (일본)     관리자 2019-08-19 162 9
8  (예정) 2019 캄보디아 영어캠프 (국군중앙교회, 8.12~16)...     관리자 2019-07-19 179 8
9  (결과) 제15차 중앙아시아 지역 MCF 대회 (Stan-Dart)...     관리자 2019-07-19 199 8
10  (결과) 2019 MEO 프로그램 (6월17~24일)     관리자 2019-07-19 203 8
11  (예정) 제15차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2019-06-27 249 10
12  (결과) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련 (캄보디아/V국)...     관리자 2019-05-30 437 13
13  (예정) 2019년 전반기 스탄국가 순회방문 사역...     관리자 2019-04-30 316 12
14  (결과) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2019-04-30 343 12
15  (결과) 2019 MSO 임원수련회 (1.18.)     관리자 2019-01-23 622 19
16  (예정) 2019년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2019-01-23 551 20
17  (예정) 2019 MSO 임원수련회     관리자 2019-01-11 590 21
18  (결과) 2019 MSO 시무예배     관리자 2019-01-11 576 22
19  (결과) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2019-01-11 574 22
 (결과) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2019-01-11 497 14

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[12][다음 10 개]