+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
    (예정) MMI 주말수련회 참가

 관리자(http://www.mso.or.kr/)

 2017-02-02 오후 6:46:00  1706

 

 


MMI 주말수련회

○ 일 정: 2017.2.11(토)~12(주일)
○ 장 소: 영국 런던근교 숄즈베리(Salisbury)
○ MSO 참가자: 김덕수 장로(MSO 교육부위원장) 부부
○ 출국/귀국: 2.2(목)~2.13(화)
○ 기도제목 
  - MMI 주말수련회가 은혜롭게 진행되도록.
  - 참석하는 김덕수 장로 부부의 여정(2.2 출국~2.13 귀국)을
     강건함으로 지켜주시도록.

---------------------------------------------------
  ※ 영국의 군선교 기관인 MMI(Military Ministries Interneational)는
      미국의 ACCTS(Association for Christian Conferences Teaching and Service)와
      한국의 MSO와 함께 군선교 3대 주 지원 기관임.
---------------------------------------------------

 

 
     

 


205 1 11

1  (예정) 2019 MSO 시무예배     관리자 2018-12-13 11 1
2  (예정) 캄보디아 마하나임 교회 헌당식     관리자 2018-11-21 129 9
3  (예정) 2018년 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2018-11-21 126 9
4  (결과) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-11-15 122 10
5  (결과) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-10-25 190 13
6  (결과) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-10-25 196 14
7  (결과) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-10-25 152 11
8  (결과) 2018 범아프리카대회(9.18~24)     관리자 2018-10-25 160 12
9  (예정) 2018 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2018-09-07 308 20
10  (예정) 2018 동아시아 기독군인 인터액션     관리자 2018-09-07 290 18
11  (예정) 2018 AMCF 태평양 지역 인터액션 및 대회(호주)...     관리자 2018-08-27 309 21
12  (예정) 2018 AMCF 세계기도의 날 (10월 20일)...     관리자 2018-08-27 295 18
13  (예정) 2018 ACCTS 스탭미팅 (9.30~10.5)     관리자 2018-08-27 313 18
14  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 264 15
15  (결과) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2018-07-27 420 28
16  (예정) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2018-07-20 430 25
17  (결과) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-07-17 417 28
18  (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 1626 49
19  (결과) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-03-20 909 58
20  (결과) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련 결과...     관리자 2018-03-20 863 120

 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][다음 10 개]